เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชาฯ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

โทรศัพท์:  02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
โทรสาร:   02-564-489


โซเชียลมีเดีย


ติดต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

14 + 3 =