งานวิจัย

Pure Mathematics Applied Mathematics Statistics
 • Algebra
 • Analysis
 • Topology
 • Number Theory
 • Graph Theory
 • Numerical Theory
 • Differential Equations
 • Optimization
 • Operations Research
 • Mathematical Model
 • Mathematical Physics
 • Bayesian Methods
 • Monte Carlo Methods
 • Finance and Risk Analysis
 • Stochastic Analysis
 • Data Mining

Pure Mathamatics

 • Algebra
 • Analysis
 • Topology
 • Number Theory
 • Graph Theory

Applied Mathamatics

 • Numerical Theory
 • Differential Equations
 • Optimization
 • Operations Research
 • Mathematical Model
 • Mathematical Physics

Statistics

 • Bayesian Methods
 • Monte Carlo Methods
 • Finance and Risk Analysis
 • Stochastic Analysis
 • Data Mining

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์