ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

+ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
   Professor Dr. Andrei Igorevich Volodin
   Probability Theory; Statistical Inference; Algebra; Discrete Mathematics; Number Theory
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Dankmar Bohning
   Mixture Models and their Applications; Capture-Recapture; Modelling in the Life Science; Meta-Analysis
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ProfessorDhananjay Gopal
   -
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Guido Knapp
   Meta-Analysis; Adaptive Clinical Trials; Mixed Linear Models
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Ian McKeague
   -
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. John J. Borkowski
   Response Surface Methodology; Experimental Design; Sampling
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Mart?nez-Moreno
   -
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Sujit Kuma Ghosh
   Bayesian Inference; Biostatistical applications; Environmental applications
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Syed Ejaz Ahmed
   Statistical Inference; Multivariate Analysis; Sampling Theory; Experimental Design
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Timothy E. O?Brien
   Biostatistics; Statistical Inference; Predictive Analytics; Statistics Simulation Using R
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Tonghui Wang
   -
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   Professor Dr. Yeol Je Cho
   -
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์