ดูเพิ่มเติม ...

อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2018-05-17 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-05-11 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-04-09 Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม อื่นๆ - [CLICK]
2018-04-03 รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 อื่นๆ - [CLICK]
2018-04-02 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-30 มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อื่นๆ - [CLICK]
2018-03-28 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อื่นๆ - [CLICK]
2018-03-08 ขอเชิญนักศึกษาประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2018-03-02 ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2018-02-27 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อื่นๆ - [CLICK]

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์