อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2019-03-21 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-03-04 รับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 สมัครงาน [CLICK] -
2019-03-01 โครงการเสริมสร้างเทคนิคการนำเสนอ หัวข้อ การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-02-25 ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน ภาค 2/2561 กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2019-02-13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Excel ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-02-07 ทุนการศึกษา และ โครงการ ข่าวทุน/วิจัย - [CLICK]
2019-01-17 แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-11-28 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 อื่นๆ - [CLICK]
2018-10-24 หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-10-24 หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์