อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2021-06-15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) อื่นๆ [CLICK] -
2021-06-15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2021-06-14 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 รางวัล [CLICK] -
2021-06-14 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัล [CLICK] -
2021-06-14 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลประเภทบทความคุณภาพ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รางวัล - -
2021-06-14 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา รางวัล [CLICK] -
2021-06-11 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปี 2564 รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) อื่นๆ [CLICK] -
2021-06-11 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2021-03-25 รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound) ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าวทุน/วิจัย - [CLICK]
2021-01-29 บริษัท CPF เปิดรับพนักงานข้อมูลพันธุกรรมศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำจืด จ.ราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์