อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2018-11-19 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-11-16 ตารางสอนทบทวนปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-11-14 สาขาวิทยาการประกันภัยขอเชิญร่วมงาน ASC(2) BYE NIOR PARTY ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-11-09 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Virtual Stability and Fixed Point Sets ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-11-09 สาขาวิทยาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-11-05 Mathematical Physics Seminar ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-10-24 หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-10-24 หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-08-01 ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2018-04-09 Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม อื่นๆ - [CLICK]

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์