อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2018-09-19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พี่เราเล่าเรื่อง" หัวข้อ Life after TU ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-09-18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พี่เราเล่าเรื่อง" ในหัวข้อ Passion ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-09-03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-08-27 ตารางสอนทบทวน กลางภาคเรียนที่ 1/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-08-17 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดีด้านประกันภัย ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-08-16 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับปีการศึกษา 2560 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-08-15 แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ประเภททุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-08-01 ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2018-08-01 ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-04-09 Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม อื่นๆ - [CLICK]

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์