อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2018-07-17 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-07-17 แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-07-16 มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-07-05 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับพืิ้นความรู้พื้นฐานแคลคูลัส ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-07-03 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5) ข่าวประชาสัมพันธ์ - [CLICK]
2018-06-27 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-04-09 Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม อื่นๆ - [CLICK]
2018-04-03 รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 อื่นๆ - [CLICK]
2018-03-30 มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อื่นๆ - [CLICK]
2018-03-28 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อื่นๆ - [CLICK]

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์