• ข่าวปักหมุด
  • แบบฟอร์ม และ คำร้องต่างๆ ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการวิจัยประเภททุนทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ( Link )
  • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 5/2563 ( Link )
  • รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( View more as web site )
 • สมัครงาน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  • บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
  • ธนาคาร CIMB รับสมัครงานตำแหน่ง Credit risk analytics and MIS ( Link )
  • ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงานตำแหน่ง Data analyst
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • UC San diego " International summer research program 2020 " ( Link )
  • INTERNATIONAL SUMMER RESEARCH PROGRAM 2020 PRE-APPROVED FACULTY MENTOR LIST ( Link )
  • Summer Program "Mahoroba" 2020 ( Link )
  • ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทั่วไป) ( View more as web site )
 • รางวัล
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกรียติคุณ ( Link )
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย ประจำปี 2560 ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์