• ข่าวปักหมุด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ่ลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบที่ 5) ( Link )
  • แบบฟอร์ม และ คำร้องต่างๆ ( View more as web site )
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ( View more as web site )
  • Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการวิจัยประเภททุนทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ( Link )
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ( Link )
  • นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ( Link )
 • สมัครงาน
  • บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง Engineer ( Link )
  • รับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 ( Link )
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  • บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
  • ธนาคาร CIMB รับสมัครงานตำแหน่ง Credit risk analytics and MIS ( Link )
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • ธนาคารกสิกรไทยรับสมัคร KBank Young Scholarship ประจำปี 2562 ( Link )
  • ทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ( View more as web site )
  • ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
  • ทุนการศึกษา และ โครงการ ( View more as web site )
 • รางวัล
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกรียติคุณ ( Link )
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย ประจำปี 2560 ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์