• ข่าวปักหมุด
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ( View more as web site )
  • Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการใช้ Back End สำหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ( Link )
  • แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ( Link )
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม LATEX ( Link )
 • สมัครงาน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  • บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
  • ธนาคาร CIMB รับสมัครงานตำแหน่ง Credit risk analytics and MIS ( Link )
  • ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงานตำแหน่ง Data analyst
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกภาคใต้ ( Link )
  • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Kanagawa University Japanese Language and Culture" ( Link )
  • ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 ( Link )
  • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ( Link )
  • ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ( Link )
 • รางวัล
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกรียติคุณ ( Link )
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย ประจำปี 2560 ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์