• ข่าวปักหมุด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ( Link )
  • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปี 2564 รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ( Link )
  • แบบฟอร์ม และ คำร้องต่างๆ ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลประเภทบทความคุณภาพ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Link )
 • สมัครงาน
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound) ประจำปีงบประมาณ 2564 ( View more as web site )
  • ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปรกร์ ศังขวณิชย์ ปีการศึกษา 2563 ( Link )
  • ทุนการศึกษา ( View more as web site )
 • รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลประเภทบทความคุณภาพ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์