• ข่าวปักหมุด
  • Q&A ถามมา-ตอบไป ข้อสงสัย รับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วม ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ตารางสอนทบทวน กลางภาคเรียนที่ 1/2561 ( Link )
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พี่เราเล่าเรื่อง" หัวข้อ Life after TU ( Link )
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พี่เราเล่าเรื่อง" ในหัวข้อ Passion ( Link )
  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )
 • สมัครงาน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  • บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
  • ธนาคาร CIMB รับสมัครงานตำแหน่ง Credit risk analytics and MIS ( Link )
  • ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงานตำแหน่ง Data analyst
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ( Link )
  • ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดีด้านประกันภัย ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม ( Link )
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับปีการศึกษา 2560 ( Link )
  • แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ประเภททุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 ( Link )
  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา ( Link )
 • รางวัล
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกรียติคุณ ( Link )
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย ประจำปี 2560 ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์