• ข่าวปักหมุด
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) เข้าเรียนปรับพื้นความรู้พื้นฐานรายวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ( Link )
  • แบบฟอร์ม และ คำร้องต่างๆ ( View more as web site )
  • มุมมองของศิษย์เก่าที่มีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • 7 หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บทสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรวิทยาการประกันภัย วารสารทิศไท ฉบับ46 ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ( Link )
  • สาขาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล BEST RESEARCH PRESENTATION ( Link )
  • รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ( View more as web site )
  • ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ มอบทุนการศึกษา กองทุนภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564 ( View more as web site )
 • สมัครงาน
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ( View more as web site )
  • ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( View more as web site )
  • ทุนการศึกษาทั่วไป ( View more as web site )
 • รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Link )
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลประเภทบทความคุณภาพ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา ( Link )

กิจกรรม

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์