ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตารางสอนทบทวน กลางภาคเรียนที่ 1/2561 (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พี่เราเล่าเรื่อง" หัวข้อ Life after TU (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พี่เราเล่าเรื่อง" ในหัวข้อ Passion (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดีด้านประกันภัย ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับปีการศึกษา 2560 (ดูเพิ่ม)
 • แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ประเภททุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 (ดูเพิ่ม)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์