ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) (ดูเพิ่ม)
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5) (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับพืิ้นความรู้พื้นฐานแคลคูลัส (ดูเพิ่ม)
 • แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูเพิ่ม)
 • ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561 (ดูเพิ่ม)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์