ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Virtual Stability and Fixed Point Sets (ดูเพิ่ม)
  • สาขาวิทยาการประกันภัยขอเชิญร่วมงาน ASC(2) BYE NIOR PARTY (ดูเพิ่ม)
  • สาขาวิทยาการประกันภัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ (ดูเพิ่ม)
  • ตารางสอนทบทวนปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (ดูเพิ่ม)
  • Mathematical Physics Seminar (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS ณ Hannam University สาธารณรัฐเกาหลี (ดูเพิ่ม)
  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ดูเพิ่ม)
  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
  • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์