ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชุมเชิงปฎิบัติการ (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

  • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ดูเพิ่ม)
  • ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 (ดูเพิ่ม)
  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ดูเพิ่ม)
  • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ดูเพิ่ม)
  • รับสมัครทุน MONBUKAGAKUSHO SCHOLARSHIP 2019 (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
  • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์