ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา (ดูเพิ่ม)
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย (ดูเพิ่ม)
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คุณสุพิชชา สายพรชัย (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรีบนรายวิชา ค218 ค219 และ มธ155 ภาคฤดูร้อน/2561 (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)

ข่าวทุน / วิจัย

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยทุนนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี (ดูเพิ่ม)
 • ทุนการศึกษา และ โครงการ (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี ทุนอาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม (ดูเพิ่ม)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน ภาค 2/2561 (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
 • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์