ติดต่อเรา

ที่อยู่: สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Website: http://math.sci.tu.ac.th
โปรแกรม TEL 02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
Facebook
โครงการปริญญาตรีภาคปกติ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติ
02-5644440-59 ต่อ 2101-2103 (คุณสุพัตรา) Mathstat TU
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาสถิติ
098-561-8157 (คุณเพ็ญแข) Mathstat TU
- สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย 098-439-2922 (คุณอมรกุล) Actuarial Science, Thammasat University
โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ 089-072-1185 (คุณพรทิพย์) IMMA Thammasat
โครงการบัณฑิตศึกษา
089-775-2636 (คุณมาลัย) Mathstat TU
แผนที่ (อาคารหมายเลข 22)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์