ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องเมืองไทย ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี (ดูเพิ่ม)
  • ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา "คุณสุพิชชา สายพรชัย" (ดูเพิ่ม) (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
  • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ดูเพิ่ม)
  • ตารางสอนทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/2563

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์