02/02/2558   กรอกใบสมัคร
23/02/2557   ประกาศรับสมัครบุคคเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
27/04/2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)
07/05/2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1)
28/05/2558 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
28/05/2558 สิ่งที่นักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ต้องทำให้เสร็จสิ้น ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
17/06/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)
21/06/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)
29/06/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)

เข้าสู่เว็บภาควิชาฯ ภาษาไทย ภาษาไทย / English