ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Smart Top Executive Mindset (STEM) Leadership Camp #1 (ดูเพิ่ม)
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรีบนรายวิชา ค218 ค219 และ มธ155 ภาคฤดูร้อน/2561 (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการทำงาน (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน ภาค 2/2561 (ดูเพิ่ม)
  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
  • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์