รับสมัครบุคคลเข้าศึกษในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
           กรอกใบสมัครโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ กลุ่มที่ 2           ** หมายเหตุ ไม่ต้องกรอกคะแนน O-Net, Gat, Pat1, Pat2 **
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 2)
           ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 2)
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 2)
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 2)  
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 1 )
           ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่ม 1)
           ICAS2016
                                                                              เข้าสู่เว็บภาควิชาฯ  / Enter Site