ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม LaTeX (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559 (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์