ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (ดูเพิ่ม)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษา (GREATS Exam) (ดูเพิ่ม)
  • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอเชิญนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) และสาขาสถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) เข้าร่วมงาน "MATH-STAT’PE First Meet 2021" (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์