รายละเอียดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560
18.05.60 > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1)
03.05.60 > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1)
11.01.60 > ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

02.06.60 > ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 1
24.05.60 > กรอกใบสมัครโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ กลุ่ม 2 ระบบจะเปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
22.06.60 > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2
29.06.60 > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2
04.07.60 > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)

เข้าสู่เว็บสาขาวิชาฯ / Enter site