ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลียน ประเทศแคนาดา (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลประเภทบทความคุณภาพ ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์