ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ตารางสอนทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ดูเพิ่ม)
  • THE DIGITAL TOPOLOGY VS THE FIXED POINT THEORY (ดูเพิ่ม)
  • สาขาวิชาฯขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปี 2562 (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Python (ดูเพิ่ม)
  • ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์