ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นบุคลากรที่"สร้างชื่อเสียงทางด้านวิจัย" (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.อ.เฉลิมรัช นนทะภา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษากลุ่มสอนทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลกิจกรรมดีเด่น (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์