ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พี่เราเล่าเรื่อง" หัวข้อ การเรียนรู้ภายหลังจากจบการศึกษา (ดูเพิ่ม)
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ดูเพิ่ม)
 • โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561 (ดูเพิ่ม)
 • โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 (ดูเพิ่ม)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ดูเพิ่ม)
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี (ดูเพิ่ม)
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
 • ขอเชิญนักศึกษาประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University