Alumni

  List of Graduates

Alumni's opinions
คุณจรรยวรรธน์ สิงห์เจริญ
Business Development Manager @ True Corporation
ศิษย์เก่าสาขาวิชา สถิติ (ภาคพิเศษ) รหัส 40
“รู้สึกประทับใจและเชื่อมั่นกับคณะอาจารย์ที่ภาควิชาทุกคนเลยค่ะ เพราะอาจารย์มีวิธี การถ่ายทอดความรู้ที่มีทักษะความชำนาญ สามารถทำให้เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์และสถิติยังสอนให้เป็นคนที่มีตรรกะทางความคิด มีเหตุมีผล มากขึ้น ซึ่งหลักการทางความคิดและความรู้ที่ได้มาจากภาควิชานี้ช่วยให้การทำงานใน ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ"

อาจารย์รุ่งรัตน์ สมานหมู่
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศิษย์เก่าสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีรหัส 41
และสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ปริญญาโท รหัส 45
“เรียนปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านคณิตศาสตร์จากรั้วแม่โดม ตลอดเวลาเกือบ 8 ปีแอบสงสัยมาตลอดว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ไปเพื่ออะไร หลายวิชาช่างห่างจากการนำไป ใช้ในชีวิตจริงไม่เหมือนศาสตร์วิชาด้านอื่นๆ จนวันที่ประสบความสำเร็จในการเรียน ได้นำตัวเองเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว จึงได้พบว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ให้แต่ความรู้ ทางด้านการคำนวณ แต่ได้หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ คิดอย่างเป็น ระบบ มีความรอบคอบและอดทน สามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานทุกด้านได้ ที่ผ่านมาตนเองสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองจน เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี”

คุณสุธิดา กิติศรีวรพันธุ์
ผู้จัดการบริษัท เบรน สปอร์ต เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด
ศิษย์เก่าสาขาวิชา สถิติ (ภาคพิเศษ) รหัส 42
"ภาควิชาเราเป็นภาควิชาที่อบอุ่น เสมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของเด็กต่างจังหวัดอย่างเรา ที่ภาควิชาจะมีบุคลากรคุณภาพคอยดูแล และคอยให้คำปรึกษาในด้านการเรียน เป็น บรรยากาศครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมาก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับไปร่วมกิจกรรม ที่ภาควิชาฯ แน่นอนว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนก็คือวิชาการที่เข้มข้น ที่บางคนอาจไม่เห็นทาง รอดที่จะสอบผ่าน แต่เมื่อสอบผ่าน มันคือใบเบิกทางคุณภาพในการเรียนต่อหรือแม้ แต่การทำงานของเรา ภาควิชาจะเชิญผู้ชำนาญการจากต่างประเทศมาให้ความรู้กับ นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากความรู้ที่ทันสมัยแล้ว นักศึกษาก็ได้ฝึกภาษา ไปด้วยในตัว ที่สำคัญ คือ ได้ความรัก ความผูกพันจากสมาชิกของครอบครัวใหญ่”

คุณสิริวรรณ จันทร์กูล
นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศิษย์เก่าสาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัส 46
"มีหลายคนถามว่า เรียนสาขานี้จบมาแล้วทำงานอะไร เป็นอาจารย์อย่างเดียวรึเปล่า คำตอบของตัวเองตอนนั้นก็คือ ไม่รู้สิ ก็อยากเป็นครู เป็นอาจารย์ อยู่แล้ว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ในระยะเวลา 4 ปี ที่เรียนที่ มธ. เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ ได้ทำงานที่หลากหลาย บ้างก็เป็นโปรแกรมเมอร์ ครูอาจารย์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย พนักงานธนาคาร นักสถิติ ซึ่งจริงๆแล้ว คณิตศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่พัฒนาความคิดของเราให้เป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นคนที่เรียนคณิตศาสตร์ได้เปรียบตรงนี้แน่นอนค่ะ คณิตศาสตร์สำหรับบางคนอาจจะง่าย สำหรับบางคนอาจจะยาก แต่ตัวเองเชื่อว่า หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบ และพยายามอย่างเต็มที่ เราจะก้าวผ่านไปได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ"

คุณฐานิสสรา ทองสมจิต
Planning Officer บริษัท โซนี่เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
ศิษย์เก่าสาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัส 46
"เรียนแล้วได้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์และสถิติหลายอย่างค่ะ ทั้งเรื่องนำมาประยุกต์ ใช้ในการทำงาน เรื่องเรียนต่อสายตรงหรือสายอื่นก็ได้ เรื่องการวิเคราะห์กราฟความน่า จะเป็นของเรื่องเงินๆ ทองๆ ในชีวิตประจำวันเป็นต้นค่ะ กับคำถามคิดอย่างไร กับคณิตศาสตร์ และสถิติ คำตอบก็คือทั้งสองไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะ ใครที่คิดว่าไม่เก่งเลข เลขยากจัง กิ่งมองว่าถ้าฝึกฝนและทำโจทย์เยอะๆก็จะเก่งขึ้นได้ค่ะ คณิตศาสตร์และสถิติอยู่รอบๆตัวเราเสมอค่ะ และตอนนี้กิ่งกำลังเรียนปริญญาโทไปด้วยค่ะ ที่ มสธ.คณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้ใช้ความรู้คณิตตอนปริญญาตรี เยอะมากเลยค่ะ"

คุณรุจิภาส มูลตรีภักดี
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและวิเคราะห์รายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7
ศิษย์เก่าสาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัส 49
“คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เป็นสิ่งที่เราเจอประจำทุกวัน ดังนั้นการเรียน คณิตศาสตร์จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ จักการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ใน การทำงานและการดำเนินชีวิต ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนที่ดีและเป็นมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังสอนด้านคุณธรรมของชาวธรรมศาสตร์ควบคู่ไปด้วย ทำให้บุคลากรที่จบจากที่นี่ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยสามารถนำหลักการทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมไปช่วย พัฒนาประเทศชาติต่อไป”

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University