ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • The Workshop " On New Advanced Analysis with Applications to Computing and Economics" (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิทยาการประกันภัย หัวข้อ คุยเฟื่องเรื่องฝึกงาน (ดูเพิ่ม)
  • ค่ายเปิดโลกคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ดูเพิ่ม)
  • รับสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วม AIMS Student Forum (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรคณิตศาสตร์(นานาชาติ) (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์