See more ...

ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ขอเชิญนักศึกษาประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดูเพิ่ม)
  • ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดูเพิ่ม)

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University