ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • The 7th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (ดูเพิ่ม)
 • การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ "Teaching Mathematics by Excel (TMBE)" (ดูเพิ่ม)
 • อบรมภาษาอักฤษ การเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ " Harmonic Number Identities via Generalized Bernoulli Polynomials" (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 (ดูเพิ่ม)
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
 • ขอเชิญนักศึกษาประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University