ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม LaTeX (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Excel (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Integrated Mathematics and Statistics Symposium 2021 IMaSS2021 December 16, 2021 (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยายดีเด่น (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ ที่ได้รับรางวัล TOP FIVE PRESENTATION (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์