ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 5/2563 (ดูเพิ่ม)
  • การรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
  • รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วิชา TU155 (ดูเพิ่ม)
  • รายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วิชา MA218 (ดูเพิ่ม)
  • ายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วิชา MA219 (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์