ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (ดูเนื้อหาแบบเว็บไซต์)
  • ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานทำบุญประจำปี ๒๕๖๓ (ดูเพิ่ม)
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ของสาขาวิชา (ดูเพิ่ม)
  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "SUPPORT VECTOR MACHINE: CASE STUDIES IN INSURANCE" (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์