ทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Knight-Hennessy Scholars | Stanford University USA เปิดรับสมัครในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นี้ เพื่อเรียน Autumn 2022
    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม  Virtual information sessions 2021 เพื่อรับทราบข้อมูล เงื่อนไข วิธีการสมัครเพื่อขอรับทุน ที่เปิดให้สำหรับนักศึกษาจากภูมิภาค
    Southeast Asia เท่านั้น โดยกำหนดจัด 4 ครั้ง ดังนี้ 

        1) Date: Tuesday, April 20, 2021
            Time: 12:00 pm - 1:00 pm SE Asia Time
         2) Date: Wednesday, June 9, 2021
             Time: 8:00 pm - 9:00 pm SE Asia Time
         3) Date: Tuesday, August 10, 2021
             Time: 12:00 pm - 1:00pm SE Asia Time
         4) Date: Monday, September 13, 2021
             Time: 8:00 pm - 9:00 pm SE Asia Time

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://apply.knight-hennessy.stanford.edu/portal/admission-events

Online Information Session (Region: Southeast Asia)

Online Information Sessions