..
 
Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 22-09-2017
 
 >    ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ
  >    ดาวน์โหลดโลโก้สาขาวิชาฯ

 

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2560
ตั้งแต่วันที่18 กันยายน-1 ธันวาคม 2560
สมัครได้ที http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/index.php
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่


รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559
" กิจกรรมเพิ่มเติม"


               
                 
                
      

 
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560)
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
     บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
รายละเอียด
     แบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
 
 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.