...
 
Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 12-01-2018
 
 >    ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ
  >    ดาวน์โหลดโลโก้สาขาวิชาฯ


> ช่องทางการร้องเรียนหรือ
ให้คำแนะนำ


 

  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม LaTeX
โครงการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์
ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่

รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559
" กิจกรรมเพิ่มเติม"


               
                 
                
             

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561)
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
     บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
รายละเอียด
     แบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
 
 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.