Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 12-06-2018
 
 >    ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ
  >    ดาวน์โหลดโลโก้สาขาวิชาฯ


> ช่องทางการร้องเรียนหรือ
ให้คำแนะนำ


 

    

 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ค่ายบันไดสู่ประตู เหลือง แดง ครั้งที่ 6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โรงเรียนวัดหนองยาง
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่


ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกณ์ ศังขวณิช
ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 หมดเขต 31 มี.ค. 61
    แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559
" กิจกรรมเพิ่มเติม"


               
                 
                
             

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561)
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
     บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
รายละเอียด
     แบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
 
 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.