Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 19-02-2018
 
 >    ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ
  >    ดาวน์โหลดโลโก้สาขาวิชาฯ


> ช่องทางการร้องเรียนหรือ
ให้คำแนะนำ


 

       

ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน Samath Games ครั้งที่ 6 [25 ก.พ. 61 ]
โครงการพานักศึกษาดู บ.วิริยะประกันภัย [27 ก.พ. 61]
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Recent developments of the metrical fixed
point theoryand its applications
[28 ก.พ. 61]
สอนทบทวน วิชา MA331 [5 มี.ค. 61]
สอนทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 [6-8 มี.ค. 61]
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 [26-30 มี.ค. 61]
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์
ประกาศห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่

หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกณ์ ศังขวณิช
รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559
" กิจกรรมเพิ่มเติม"


               
                 
                
             

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561)
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
     บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
รายละเอียด
     แบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
 
 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.