.
 
Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 25-07-2017
 


>    ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ
>    ดาวน์โหลดโลโก้สาขาวิชาฯ

  

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนและรางวัลจากสมาคมประกันชีวิตไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง
ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านประเมินการสอนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 60
Society of Actuaries
บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
    ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า >>>


รับสมัครทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนโครงการ Newton Fund/British Council ถึง 13 มิถุนายน 2560
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกจาก Cardiff University (หมดเขต 31 พ.ค. 2560)
ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560    แบบฟอร์มทุนวิจัย
    ส่งมายัง เนตรนภัส งานบริการวิชาการ  (ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560)
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ [ภายในวันที่ 20 พ.ย. 59]
    แบบเสนอขอรับทุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนทัวไป ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559
" กิจกรรมเพิ่มเติม"


               
                 
                
      

 
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560)
บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560
โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
     บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
รายละเอียด
     แบบฟอร์มขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
 
 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.